Styremøter i Oslo Bowlingkrets

Det blir avholdt styremøter ca. annenhver måned, hele sesongen igjennom. Referatene vil bli lagt ut her etter hvert møte.
Følgende møter er berammet for våren: 2020

  • Torsdag 30. januar
  • Torsdag 27. februar
  • Torsdag 26. mars
  • Torsdag 23. april (Årsmøtet)

Ønsker du å fremme saker til styret kan du melde dette pr. e-post eller ta kontakt med en av styremedlemmene.

Leave a Reply